Reprodukcja ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Dawniej : Nowy Rynek z dawnym Kolegium Jezuickim, kościołem farnym i ł...

Reprodukcja ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

/
1 Comments

Reprodukcja ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Dawniej : Nowy Rynek z dawnym Kolegium Jezuickim, kościołem farnym i łaźnią miejską (ok.1910r.) 

Dziś: Plac Kolegiacki. 


poznań plac kolegiacki 


Na południe od pałacu Górków zaczyna się plac Kolegiacki. Prawie całą jego powierzchnię zajmował kiedyś kościół farny, przylegający od strony południowej do murów miejskich, co do dnia dzisiejszego widoczne jest w ukształtowaniu placu. Wzniesiony w tym miejscu w XIII w., kościół stał do końca XVIII stulecia, kiedy to spłonął od uderzenia pioruna. Kilkanaście lat później został rozebrany. Okazała trójnawowa świątynia miała imponującą wieżę w zachodniej części i była otoczona wieńcem kaplic fundowanych przez poznańskich mieszczan, cechy rzemieślnicze oraz stowarzyszenia religijne. W II połowie XV w. kościół uzyskał godność kolegiaty (stąd nazwa placu, która dotrwała do dziś i jest często mylnie kojarzona z pobliską farą). We wnętrzu kolegiaty znajdowały się liczne ołtarze, bogate sprzęty liturgiczne, nagrobki patrycjuszy i miejskich dostojników. Podczas jednej z licznych powodzi świątynia poważnie ucierpiała, po czym odbudowano ją w barokowym stylu. Niestety, dwa pożary, w 1773 i 1780 r., całkowicie zrujnowały budowlę. W 1802 r. władze zaborcze podjęły decyzję ojej rozbiórce. Zniszczenie dawnej fary pozbawiło miasto wybitnego dzieła architektury gotyckiej, nagromadzonych w niej dzieł sztuki i zarazem materialnych pamiątek po wielu pokoleniach poznańskich mieszczan. Makietę kolegiaty obejrzeć można w kościele farnym. Wokół placu przetrwało kilka miejsc związanych z istnieniem kolegiaty. Ulica Za Bramką przypomina o dawno rozebranej Ciemnej Bramce, czyli wąskiego i ciemnego przejścia w murze, prowadzącego w stronę przedmieść - Piasków. W zachodniej części placu stoi budynek probostwa farnego, powstały w XIII w. po połączenie kilku kamienic. Świadectwem tej zamierzchłej przeszłości architektonicznej są sklepienia z okresu późnego gotyku, które można obejrzeć na parterze. W południowo-zachodnim narożniku budynku znajduje się XVI-wieczna gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem o wyjątkowo pogodnym obliczu. Postać, stojąca na półksiężycu, do 1910 r. zdobiła jedną z kamienic przy ul. Klasztornej. Na szczęście, została odkupiona od właścicielki posesji, zanim ta zdążyła sprzedać ją do Norymbergii. Nie mniej dekoracyjne figury Jezusa i św. Stanisława Biskupa można obejrzeć na narożniku ulic Koziej i Świętosławskiej oraz na ul. Świętosławskiej, nieco bliżej fary (po prawej stronie ulicy). Na ścianie domu nr 5, stojącego na narożniku ul. Ślusarskiej i placu Kolegiackiego widnieje tablica pamiątkowa poświęcona Marcelemu Mottemu, autorowi Przechadzek po mieście, w których utrwalił obraz XIX-wiecznego Poznania. Podążając ul. Gołębią na zachód, ku ul. Wrocławskiej, warto przyjrzeć się gotyckiemu portalowi w kamienicy po lewej stronie, pod nr. 2. 


You may also like

1 komentarz:

W statystykach komentarzy mam ponad 400 stron spamu , fajnie ,że mnie odwiedzacie, ale jeszcze milej gdy bedziecie pisac na temat :)
Za każdy wartościowy komentarz dziękuje z całego serducha, to mobilizuje ! :)