Królewskie miasto, zwane stolicą Europy i trudno się z tym poglądem nie zgodzić, choć oficjalnie Kraków leżący nad Wisłą jest stolicą je...

Poland - Kraków

/
0 Comments
Królewskie miasto, zwane stolicą Europy i trudno się z tym poglądem nie zgodzić, choć oficjalnie Kraków leżący nad Wisłą jest stolicą jedynie Małopolski. Oprzeć się urokowi tego miejsca nie sposób, urzeka architektura, historia, atmosfera...


 Początek wieku XIX przyniósł miastu chwiejne losy, najpierw pod zaborem Austrii, przyłączony do Księstwa Warszawskiego, później pod okupacją rosyjską. Nieco pomyślniejszy okres gospodarczy przyniósł miastu Kongres Wiedeński (1815 rok), podczas którego ustalono, iż Kraków wraz z okręgiem stanowić będzie Rzeczpospolitą Krakowską pod nadzorem Austrii, Rosji i Prus. W ten sposób Kraków stał się ośrodkiem patriotycznym i rewolucyjnym. W 1846 r wybuchło powstanie krakowskie pod wodzą Dembowskiego i Tyssowskiego, skutecznie stłumione przez zaborcę. Po jego upadku miasto przyłączono do monarchii austriackiej. Kolejne powstanie, w roku 1848 podczas "Wiosny Ludów" również zostało krwawo stłumione przez wojska austriackie. Konsekwencją uniesień patriotycznych była germanizacja szkolnictwa i urzędów. Ponadto w 1850 r Kraków przez 10 dni był trawiony przez pożar, który zniszczył część miasta.Dopiero w II połowie XIX wieku, po klęskach wojennych Austrii, nastąpiło złagodzenie rządów. Galicja, w granicach której znalazł się Kraków, cieszyła się dużą autonomią, uzyskała własną konstytucję, spolonizowano częściowo administrację, szkolnictwo i sądownictwo. Pod koniec XIX wieku prężnie działał także Uniwersytet Jagielloński, a w 1873 roku powstała Akademia Umiejętności - najwyższa instytucja naukowa.


W tym czasie Kraków stał się duchową stolicą Polski, stolicą polskiej kultury, nauki i sztuki. Wtedy tworzyli: Matejko, Wyspiański, Asnyk, Tetmajer, Rydel, Boy-Żeleński. W 1883 roku utworzono Muzeum Narodowe.W 1905 r przez Kraków przetoczyła się fala demonstracji, pochodów i strajków w odpowiedzi na wybuch rewolucji rosyjskiej, a w latach 1912-1914 w mieście przebywał Włodzimierz Ilijicz Lenin.

31 października 1918 r Kraków jako jedno z pierwszych miast w Polsce uzyskał wolność po I wojnie światowej. W dwudziestoleciu międzywojennym Kraków stał się dla całej Rzeczypospolitej zapleczem kadry politycznej, administracyjnej oraz wojskowej, ale przede wszystkim ośrodkiem kultury i sztuki.


II wojna światowa w Krakowie rozpoczęła się 6 września 1939 r, kiedy to do miasta wkroczyły niemieckie wojska. Zamknięto wówczas wyższe uczelnie, szkoły, muzea i teatry, a profesorów aresztowano i osadzono w obozie koncentracyjnym. Hitler ustanowił Kraków stolicą utworzonej w październiku Generalnej Guberni, zaś jej gubernatorem - Hansa Franka. Jego rządy były bardzo krwawe, częste stały się publiczne egzekucje, szczególnie zaś piętnowano Żydów. Podczas ostatniej egzekucji, 15 stycznia 1945 r, na Dąbiu zginęło 86 osób. Z wielu dzielnic Krakowa wysiedlano Polaków, tak, by stały się one typowo niemieckie, zmieniano nazwy ulic, a nawet samą nazwę miasta na Krakau.

Z czasem Niemcy, w obawie przed Armią Czerwoną rozpoczęli obwarowywać miasto, budowali zapory, bunkry i schrony, a nawet planowano całkowicie zniszczyć Wawel. Mimo to 17 stycznia 1945 r wojska radzieckie dotarły do Krakowa i już następnego dnia wyparły Niemców z miasta. Kraków był wolny.

21 stycznia przybyli przedstawiciele Rządu Tymczasowego. Rozpoczęto likwidację śladów pobytu okupanta oraz odbudowywanie zabytków, kultury i gospodarki Krakowa. Intencją ówczesnych władz stało się jednak ograniczenie w mieście roli inteligencji, efektem czego była budowa Nowej Huty i napływ robotników.Plany te na szczęście nie ziściły się i obecnie Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i naukowych w całej Polsce, cenionym także w Europie. To właśnie środowiska artystyczne i naukowe kształtują charakter miasta i stanowią jego największy atut.

Przez wieki nagromadziło się tutaj wiele zabytków, dzieł architektury i sztuki, zarówno świeckiej, jak i sakralnej. Amatorzy rozrywki także znajdą tutaj coś dla siebie. Słowem - miasto marzeń !
You may also like

Brak komentarzy:

W statystykach komentarzy mam ponad 400 stron spamu , fajnie ,że mnie odwiedzacie, ale jeszcze milej gdy bedziecie pisac na temat :)
Za każdy wartościowy komentarz dziękuje z całego serducha, to mobilizuje ! :)