Piotr I Wielki przeszedł do historii jako władca, który dokonał zasadniczych reform wewnętrznych w Rosji. Jako zwolennik zachodnioeuropejs...

Car rosyjski z dynastii Romanowów - Piotr I Wielki.

/
1 Comments
Piotr I Wielki przeszedł do historii jako władca, który dokonał zasadniczych reform wewnętrznych w Rosji. Jako zwolennik zachodnioeuropejskich wzorców organizacji państwa, dążył do jego unowocześnienia poprzez zmiany w administracji, szkolnictwie, armii, gospodarce. 

Żywo interesował się sprawami gospodarczymi, dbał o rozwój manufaktur i handlu, w obrotach z zagranicą stosował politykę protekcyjną. Zorganizował sieć szkół świeckich na poziomie elementarnym. Utworzył Akademię Nauk. Zreformował dotychczasowy alfabet – cyrylicę, tworząc w ten sposób nowe pismo – grażdankę. Podporządkował też państwu cerkiew prawosławną, przez co Rosja przejęła kulturową tradycję Bizancjum. W roku 1721, w miejsce wakującego od 1700 roku patriarchatu moskiewskiego, wprowadził podporządkowany państwu Świątobliwy Synod Rządzący. 
Wprowadził kalendarz juliański w miejsce stosowanego dotychczas w Rosji kalendarza bizantyńskiego, liczonego „od stworzenia świata”. Kalendarz juliański stosowany był wtedy tylko w krajach protestanckich – świat katolicki przeszedł na kalendarz gregoriański już 100 lat wcześniej.

car rosyjski Piotr I Wielki

Piotr Wielki wprowadził w kulturze rosyjskiej znaczące zmiany, czerpiące inspirację z kultury zachodniej. Upowszechniał w Rosji stroje zachodnie, mimo oporu społecznego propagował obyczaje i maniery europejskie. Zreformował alfabet, wprowadzając grażdankę w miejsce alfabetu cerkiewnosłowiańskiego, zmienił rachubę czasu (rok zaczynał się w styczniu, nie zaś razem z rokiem liturgicznym Cerkwi). Pragnąc zapewnić urzędnikom państwowym minimum wykształcenia, Piotr I opowiadał się za tworzeniem wyższych szkół kształcących ekspertów w różnych dyscyplinach wiedzy.

 Planował wprowadzenie obowiązku szkolnego, czego jednak nigdy nie osiągnął, jak również otwarcie Akademii Nauk, co nastąpiło dopiero po jego śmierci. 

Piotr I rządził Rosją w sposób despotyczny. Podejrzewając własnego syna Aleksego o spiskowanie i chęć pozbawienia go władzy, doprowadził do uwięzienia i skazania na śmierć.

Piotr I Wielki zmarł w Sankt Petersburgu 8 II 1725 r. w wieku 53 lat. Przed śmiercią nie zdążył wyznaczyć swego następcy. Tron po nim objęła jego żona Katarzyna I.


Wykorzystałam informacje pochodzące ze stron: www.wiking.edu.pl oraz pl.wikipedia.org


You may also like

1 komentarz:

  1. a ja z podstawówki pamiętam do dziś: Петр Первый основал Петрозаводск - Piotr I utworzył Pietrogród (obudź mnie w środku nocy i zapytaj o coś po rosyjsku to odpowiem tą, jakkolwiek nieprzydatną, frazą)

    Piotr szedł za innowacjami i kazał swoim poddanym się golić. Ten, który tego nie zrobił musiał płacić podatek od brody :)

    OdpowiedzUsuń

W statystykach komentarzy mam ponad 400 stron spamu , fajnie ,że mnie odwiedzacie, ale jeszcze milej gdy bedziecie pisac na temat :)
Za każdy wartościowy komentarz dziękuje z całego serducha, to mobilizuje ! :)