"Litwo Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił..." - pisał wieszcz Adam ...

Litwa - Wilno

/
0 Comments
"Litwo Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił..." - pisał wieszcz Adam Mickiewicz. Uczniowie, którzy nie interesują się historią, nigdy nie rozumieli, dlaczego nasz naczelny poeta, nie napisał: "Polsko Ojczyzno moja". Nie napisał tak, bo urodził się i wychował na ziemiach litewskich, które przez wieki należały do Królestwa Obojga Narodów, zjednoczonych pod berłem króla Polski. 

Drugim narodem, identyfikującym się z Koroną, byli właśnie Litwini. Mieli oni kiedyś swojego króla, jedynego w historii, Mendoga, skutecznie walczącego z Polakami. Zjednoczył on zwalczające się plemiona, pod presją Krzyżaków przyjął chrzest - uwieczniony na obrazie Jana Matejki - i otrzymał od papieża koronę. Później jednak porzucił chrześcijaństwo, a po jego śmierci państwo rozpadło się. Połączył je na powrót dopiero na początku XIV wieku książe Giedymin. Jego córka Aldona była żoną Kazimierza Wielkiego. Litwini ochrzcili się za sprawą wnuka Giedymina, Władysława Jagiełły, ożenionego z królową Jadwigą i w ten sposób wyniesionego na krakowski tron. Od tej pory Polska i Litwa ściśle ze sobą współpracowały. Na dzień dobry stoczyły wspólnie jedną z największych bitew w dziejach świata, pokonując pod Grunwaldem wojska krzyżackie, wspierane przez kwiat rycerstwa europejskiego. Od Unii Lubelskiej stanowiliśmy jedno pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów.

wilno Adam mickiewicz

W Wilnie jest jedna z piękniejszych starówek w Europie Wschodniej. Warto tu spędzić kilka dni, pobłądzić po wąskich uliczkach i zaułkach, wziąć udział w nabożeństwie w języku polskim (w kościele św. Ducha z XVIII w. nabożeństwa odprawiane są wyłącznie po polsku), posiedzieć na parkowej ławeczce koło katedry, popatrzeć na nie z wysokości baszty Giedymina lub Góry Trzykrzyskiej. Dobrze wybrać się na spacer główną ulicą miasta – Giedyminas Prospektas, czyli przedwojenną ul. Mickiewicza. Zobaczyć wileńską Wieżę Telewizyjną, bo obrona tej wieży w styczniu 1991 r. była punktem zwrotnym w litewskiej drodze do niepodległości. Ostra Brama, cmentarz na Rossie czy Mauzoleum Marszałka to dla Polaków pamiątki narodowe. Warto zatrzymać się przy nich na chwilę i zastanowić się nad meandrami polskiej historii.


You may also like

Brak komentarzy:

W statystykach komentarzy mam ponad 400 stron spamu , fajnie ,że mnie odwiedzacie, ale jeszcze milej gdy bedziecie pisac na temat :)
Za każdy wartościowy komentarz dziękuje z całego serducha, to mobilizuje ! :)